cysterna

 

Gaz płynny potocznie nazywanym  LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) należy do grupy węglowodorowych gazów płynnych, którego składnikami są propan i butan.
Gaz płynny jest gazem bezwonnym, jednak przed wprowadzeniem go do dystrybucji jest nawaniany w celu wykrycia ewentualnej obecności gazu w powietrzu.
Gaz płynny jest paliwem ekologicznym oraz ekonomicznym, o wysokiej wartości opałowej.  LPG stosowany jest do napędu samochodów,  procesów technologicznych oraz jako źródło energii do ogrzewania domów, hal przemysłowych, obiektów inwentarskich itp.

 

Porównanie wartości opałowych różnych nośników energii

 

Wartość opałowa / Jednostka

1 kg 1 l 1 m3
   Gaz płynny 46,0 MJ/kg * 25,1 MJ/l * 98,9 MJ/m3 **
   Olej opałowy 43,2 MJ/kg 38,8 MJ/l ---
   Gaz ziemny --- --- 35,4 MJ/m3
   Węgiel kamienny 16,7 - 29,3 MJ/kg --- ---

 

* Faza ciekła

** Faza gazowa

1 l płynu ≈ 0,254 m3 gazu